انواع خرابی های آب بند

بریدگی آب بند

بریدگی آب بند معمولا در اثر برخورد با شی تیز می باشد که در نتیجه منجر به پارگی آن می شود. برای جلوگیری از این اتفاق باید به هنگام نصب، از ابزار نرم استفاده کرد.

ادامه مطلب

پوسیدگی آب بند

پوسیدگی آب بند بر اثر روانکاری ناکافی و میزان بار جانبی بیش از اندازه رخ می دهد و در هر دو صورت آسیب شدیدی به آب بند وارد می شود.

ادامه مطلب

شکستگی آب بند

شکستگی بر اثر عوامل مختلفی همچون: سوختگی، ترک خوردگی، و ... به وجود می آید. همچنین فشارهای بیش از اندازه می تواند از دیگر دلایل آن باشد.

ادامه مطلب

فرسودگی آب بند

به هنگام فرسودگی، آب بند الاستیسیته (خاصیت و ضریب ارتجاعی – کشسانی) خود را از دست می دهد و به سادگی ترک برداشته و خورد می شود.

ادامه مطلب

سفت و سخت شدن آب بند

آب بندها هنگامی که تحت دمای بالا و سخت قرار می گیرند، قابلیت ارتجاعی و کشسانی خود را از دست داده و سفت می شوند.

ادامه مطلب

ایجاد خراش بر روی آب بند

برخورد با اشیاء تیز و استفاده از ابزار و وسایل نامناسب و نادرست به هنگام نصب آب بند می تواند منجر به بروز این مورد بشود.

ادامه مطلب