شرکت آرسس

استوانه ای

ساچمه استوانه ای 

تمام ساچمه ها از شکل کروی برخوردار نیستند و از نظر ظاهری با هم متفاوت می باشند ، برخی از ساچمه ها به شکل استوانه ای بوده و به آن ها ساچمه های استوانه ای گفته شود.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact