شرکت آرسس

سری WE

ریل و واگن های سری WE

راهنما های خطی سری  WE می توانند بار ها را در جهت شعاعی و جانبی بطور یکنواخت تحمل کنند و این ویژگی موجب می شود تا راهنما های خطی تحمل بار های سنگین لحظه ای را داشته باشند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact