شرکت آرسس

سنسور

سنسور های الکترونیکی هوشمند

دستگاه هایی که عملکرد ورودی را انجام می دهند معمولاً سنسور نامیده می شوند ، زیرا آن ها یک تغییر فیزیکی را در بعضی از خصوصیات ایجاد می کنند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact