شرکت آرسس

SKF

بال ترنسفر SKF

بال ترنسفر SKF بصورت یک سیستم مدیریتی چند جهته عمل می کند و زمانیکه بارها نیاز به همواری، دقت بالا و حداقل حرکت باشند به عنوان کمک کننده عمل کنند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact