شرکت آرسس

بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای از نوع خودتنظیم بوده و نسبت به ناهمراستایی زاویه شفت با محفظه خود و یا خم شدن شفت در مواقع کار حساس نمی باشند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact