شرکت آرسس

انکودر

انکودر چیست ؟ 

انکودر وسیله الکترونیکی است که قابلیت تبدیل حرکت مکانیکی به سیگنال دیجیتالی را داراست و قادر است اطلاعات مربوطه را در اختیار کاربران کنترل سیستم حرکت قرار دهد .

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact