شرکت آرسس

ریل و واگن

ریل و واگن 

ریل واگن ها یا سیسیتم هدایت خطی از جمله قطعات صنعتی  که برای ایجاد یک حرکت مستقیم یکنواخت مورد استفاده قرار میگیرند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact