شرکت آرسس

حرارتی

سنسور دما

حرکت مولکول ها و اتم ها باعث تولید گرما یا همان انرژی جنبشی می شود و هرچه حرکت  جنبشی بیشتر باشد ، گرمای بیشتری نیز ایجاد می شود.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact