شرکت آرسس

سری SHS

ریل و واگن سری SHS

راهنما های خطی THK بطور کلی حرکت و موقعیت صاف را در یک بعد ایجاد می کنند و در بسیاری از برنامه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact