شرکت آرسس

بال ترنسفر

بال ترنسفر

بال ترنسفرها سیستم هایی چند منظوره هستند که در هر سو و جهتی به حرکت در می آیند ،  و قادر به انتقال آسان و راحت بارهای سبک و سنگین می باشند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact