شرکت آرسس

THOMSON

بال اسکرو Thomson 

بال اسکرو  ها بطور کلی مجموعه ای هستند، که حرکت چرخشی را به حرکت خطی (یا بالعکس) تبدیل می کند و شامل یک پیچ و یک مهره می باشند.

ادامه مطلب
اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact