انواع خرابی های انرژی گاید

پوسیدگی انرژی گاید

این نوع پوسیدگی (Normal Wear) معمولا در قسمت Pin (رزوه یا لولا) انرژی گاید خودش را نشان می دهد. انرژی گاید به هنگام پوسیدگی، کشیده تر می شود.

ادامه مطلب

شکستگی انرژی گاید

شکستگی انرژی گاید بیشتر در قسمت پین (Pin) و رولر (Roller) به وجود می آید. در صورت تحمل بار زیاد و یا کشش و فشار بی اندازه، پین دچار شکستگی می شود.

ادامه مطلب

فرسودگی انرژی گاید

فرسودگی انرژی گاید به علت حمل بار بیش از اندازه و بیش از ظرفیت انرژی چین اتفاق می افتد. انرژی چین به هنگام خستگی و فرسودگی دچار ترک خوردگی نیز می شود.

ادامه مطلب

زنگ زدگی و فرسایش انرژی گاید

زنگ زدگی هنگامی اتفاق می افتد که انرژی چین در معرض رطوبت و نم قرار بگیرد. برای جلوگیری از این امر می توان از انرژی چین های ضد زنگ استفاده کرد.

ادامه مطلب