انواع خرابی های لاینرموشن

زنگ زدگی لاینرموشن

زنگ زدگی در واقع همان تجزیه و اکسیده شدن در اثر واکنش شیمیایی قسمت های فلزی لاینرموشن ها با یک اسید یا باز می باشد.

ادامه مطلب

تغییر رنگ لاینرموشن

حتما توجه کرده اید که لاینرموشن ها بعد از مدتی دچار کدری و تیرگی در رنگ می شوند. علت بروز این مشکل روانکاری ناکافی و همچنین قرار گرفتن لاینرموشن در دماهای بالا می باشد.

ادامه مطلب

شکستگی و خرابی بدنه لاینرموشن

بدنه لاینرموشن ها تحت تاثیر عوامل متعدد دچار شکستگی می شوند.ضربات و فشارهای سنگین و شدید وارده به بدنه لاینرموشن از نمونه های آن است.

ادامه مطلب

خوردگی و پوسته پوسته شدن لاینرموشن

خوردگی تخریب یک ماده در اثر واکنش با محیطی است که در آن قرار دارد. خوردگی لاینرموشن ها نشان دهنده ی فرسودگی و به پایان رسیدن عمر آن هاست.

ادامه مطلب

شکستگی و خرابی ساچمه/غلطک لاینرموشن

از مهمترین موارد خرابی و شکستگی ساچمه ها، قرار گرفتن در معرض فشار حاصل از حمل بارهای سنگین می باشد. فشار های وارده بر ساچمه ها به سه صورت مختلف می باشند.

ادامه مطلب

گرفتگی و مسدود شدن ساچمه/غلطک لاینرموشن

گرفتگی و مسدود شدن ساچمه ها از عوامل رایجی می باشد که منجر به خرابی لاینرموشن ها می شود. گرفتگی ساچمه ها بر اثر عوامل متعددی اتفاق می افتد.

ادامه مطلب