انواع خرابی های گیربکس

کچلی و خوردگی چرخ دنده های گیربکس

بیرینگ های داخل گیربکس و همینطور چرخ دنده های آن می تواند به مرور زمان دچار کچلی و خوردگی بشود. این نوع خرابی در گیربکس های توربین ها بسیار رایج است.

ادامه مطلب

خمش و چین خوردگی چرخ دنده های گیربکس

فرسایش و ساییدگی عاملی است که مستقیما بر روی دندانه های گیربکس تاثیر می گذارد. این مشکل زمانی رخ می دهد که فشار بر روی چرخ دنده ها زیاد باشد.

ادامه مطلب

فرسایش و ساییدگی چرخ دنده های گیربکس

اگر هنگامی که دو سطح با یکدیگر برخورد می کنند هیچ لایه روانکاری بین آن ها وجود نداشته باشد، چرخ دنده های گیربکس دچار خمش و چین خوردگی می شوند.

ادامه مطلب

ترک خوردگی و شکستگی بیرینگ های داخل گیربکس

بیرینگ های داخل گیربس معمولا دچار ترک خوردگی و شکستگی می شوند و این مساله تحت تاثیر عوامل متعددی بروز پیدا می کند و مشکل ساز می شود.

ادامه مطلب