شرکت BONFIGLIOLI

شرکت BONFIGLIOLI
  • 1397/8/22
  • 203

 

شرکت BONFIGLIOLI  عضو فعال کنرسیوم سازندۀ پروژه آزمایش TRIBONANO  است
این برنامه بر بهبود فرایند تولید مواد معمولی و قالب گیری تزریقی و ریخته گیری با استفاده از فناوری نانو متمرکز شده است تا تولید مقیاسی صنعتی جدید از اجزای پیشرفته عملکرد را فراهم کند.
BONFIGLIOLI با دو بخش هیدرولیک اختصاصی قادر خواهد بود تا موتور را با افزایش کارایی مکانیکی و دوام بیشتر بهبود بخشد این پروژه با کاهش میزان ماشینکاری بخش و مواد اولیه ضروری این امکان را نیز فراهم میکند که فرایند های تولید سبز تر را اعمال کنند و از بازیافت استفاده نمایند
(شرکت BONFIGLIOLII در SEPSIPC DRIVE  در ماه نوامبر حضور خواهد داشت و طیف کاملی از راه حل یکپارچه و  LLOT ارائه خواهد داد ، 29-27 NOVAMBER زمان برگذای  NUREMBERG-GERMAN  نمایشگاه سالن 3A    غرفۀ  471-651)