• info@Rces.ir
  • 02177613604
  • 02177611903 0217761855402177618454
شرکت آرسس

رولرفالوور THK

رولرفالوور THK

رولر چرخشی پیرو یا همان Roller Follower، یک نوع برینگ فشرده و کوچک است که دارای یک شافت مستحکم می باشد. این نوع برینگ مناسب برای هرگونه حرکت خطی است. بیرون کنس داخلی، رولرهای سوزنی (Needle Roller) و چنگ (Cage) به یکدیگر متصل هستند که این امر از کجی رولر فالوور جلوگیری می کند و چرخشی بدون انحراف را برای رولرفالوور فراهم می سازد. 

رولرفالوورها به دو دسته تقسیم می شوند:

1. تفکیک پذیر

2. غیرقابل تفکیک

رولرفالوور تفکیک پذیر به آن دسته برینگی اطلاق می شود که کنس داخلی آن قابلیت جدا شدن از برینگ را دارد، این در صورتی است که رولرفالوورهای غیرقابل تفکیک از این ویژگی برخوردار نیستند.

چهار مدل اصلی رولرفالوور THK:

1. NAST

2. NART

3. RNAST

4. NURT

NAST : این برینگ از قابلیت تفکیک پذیری برخوردار است. رولرفالوور THK متشکل از یک کنس داخلی، کنس خارجی، غلطک و همچنین چنگ می باشد. کنس خارجی آن ضخیم بوده، وکنس داخلی و غلطک های سوزنی آن مجهز به چنگی محکم هستند. با وجود ساختاری کاملا ساده، بسیار دقتی عمل می کند. 

NAST-R : این مدل دقیقا شبیه به NAST می باشد، با این تفاوت که کنس خارجی آن کروی و گوی مانند است. 

NAST-ZZ : این مدل کاملا شبیه NAST می باشد و فرق آن در داشتن آب بند است که در هر دو طرف این مدل وجود دارد. 

NAST-ZZR : این مدل قابلیت تفکیک پذیری را دارد و همچنین همانند NAST-ZZ دارای آب بند بوده و کنس خارجی آن کروی شکل است و حالتی منحنی دارد. 

RNAST : این مدل دقیقا شبیه به NAST می باشد، فقط رولرفالوور RNAST کنس داخلی ندارد. 

NART : کنس داخلی این نوع برینگ به صفحات جانبی آن متصل است و به همین دلیل است که قابلیت جداشدن و تفکیک پذیری را ندارد.

NART-R : این مدل دقیقا شبیه به NART می باشد، با این تفاوت که کنس خارجی آن کروی و گوی مانند است.(اگر این برینگ دارای آب بند هم باشد، کد فنی آن NART-UU است.)

NART-VR : این برینگ مدل تمام ردیف غلطک NART-R می باشد و از قابلیت تحمل بار بالایی برخوردار است.

NURT : این مدل برینگ دو ردیفه بوده و غلطک های آن استوانه ای می باشند. تحمل بار بالا یکی از ویژگی های آن به شمار می آید. 

اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact