• info@Rces.ir
  • 02177613604
  • 02177611903 0217761855402177618454
شرکت آرسس

سیستم هدایت خطی INA

سیستم هدایت خطی INA

مجموعه ای از هدایت خطی نشان دهندۀ گروه وسیع و پیچیده در محدودۀ  سیستم های هدایت می باشد و این  سیستم های هدایت خطی با ظرفیت باربری و سختی بالا باید بارهای سنگین را با دقت موضعی و اصطکاک کمتر بارگزاری کنند همچنین سیستم های هدایت شده از پیش بارگذاری می شوند و برای زمان های طولانی مدت و نامحدود مناسب هستند. بسته به شرایط عملیاتی، شتاب این سری از محصولات  INAتا 150 متر برمجذور ثانیه و سرعت آن تا 360 متر بر دقیقه امکان پذیر می باشد. یک هدایت خطی حداقل از یک واگن با عناصر نورد و یک یا دو قطعه پلاستیکی تشکیل شده است.

 

اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact