• info@Rces.ir
  • 02177613604
  • 02177611903 0217761855402177618454
شرکت آرسس

سنسورهای LUT برند SICK

سنسورهای LUT برند SICK

سنسورهای LUTبرند  SICK سنسورهای اپتیکالی هستند که با استفاده از نور غیرمرئی UV برای شناسایی و تشخیص نقاط  فلورسنت اجناس بکار برده می شوند همچنین  از این نقاط فلورسنت برای علامت گذاری اقلام مختلف استفاده می شود. این علامت ها در نور عادی قابل دیدن نیستند و با کمک اشعه UV مشاهده شده و توسط اسکنر سنسور ها تشخیص داده می شوند در واقع با اضافه کردن رنگ ها در سطوح، (رنگ ها یا لکه ها که معمولا به سختی دیده می شوند یا اصلا قابل دیدن نیستند) نوری ایجاد می کنند که توسط اسکنر قابل شناسایی است. اسکنر سنسورها، سیگنالی تولید میکنند که موجب وارد شدن به قدم بعدی این پروسه میشوند.

این سنسور ها برای زیر نظر داشتن لیبل ها، تمبر و مهرها، درب بطری ها همچنین کنترل و تطبیق علامت های گزارش شده است و برای صنایع اتوماسیون و کیفیت کنترل مثل کنترل ضخامت در اجسام شفافی همچون روغن جلا یا مواد چسبنده درکارخانه های تولید کننده و همچنین محافظت از خود محصول یا بسته بندی آن مناسب هستند.

اطلاعات تماس 02177611903 02177618554 02177618454 02177613604 09905750992

@RcesIndustry

Info@rces.ir
contact