بلبرینگ های غلتکی استوانه ای SKF

بلبرینگ های غلتکی استوانه ای SKF

بلبرینگ های غلتکی استوانه ای در بسیاری از طرح ها، سری ها و اندازه ها موجود می باشند و اکثریت این بلبرینگ ها تک ردیفه و با قفسه هستند. بلبرینگ های با قفسه می توانند بارهای شعاعی سنگین، شتاب های سریع و سرعت بالا را در بر گیرند. بلبرینگ های غلتکی استوانه ایSKF  که دارای ظرفیت بالا می باشند، ظرفیت بالا در تحمل بار را با سرعت بالا ترکیب می کنند.